Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC, GIỜ HỌC THEO CHẾ ĐỘ MÙA HÈ

16h:08, thứ năm ngày 11/05/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc thay đổi thời gian làm việc, thời gian học tập theo chế độ mùa hè. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường về việc thay đổi thời gian làm việc, học tập từ ngày 10 tháng 05 năm 2017 như sau:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 – 11h30, nghỉ giải lao từ 9h00 – 9h20

 

- Buổi chiều: Bắt đầu từ: 13h30 – 17h30, nghỉ giải lao từ 15h00 – 15h20

 

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo để cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường biết, sắp xếp kế hoạch làm việc cho phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến thông báo này tới học sinh lớp mình phụ trách, và yêu vầu thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.