Về việc bóng đá nữ tiến về phía trước

Bản thân là một cô gái đá bóng từ bé đến lớn,từ rất sớm đã xác định lấy việc trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp làm mục tiêu của cuộc đời mà cố gắng. 

Mặc dù bóng đá nữ ở nước nước ta rất lớn mạnh,nhưng tôi nghĩ rằng vẫn cần phải quảng bá cho nhiều người biết hơn nữa,vì vậy đã lập ra trang wed này,để thu thập các bài viết quan trọng truyền cảm hứng cho tôi.