Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 19000065

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Tin hoạt động chung

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02 - 09 - 2018

08h:07, thứ bảy ngày 25/08/2018

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2018. Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, CNV, sinh viên trong toàn trường thời gian nghỉ cụ thể như sau:

Nghỉ 03 ngày: từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018. Ngày 04/9/2018 cán bộ, giáo viên, sinh viên trở lại làm việc và học tập bình thường.

 

Vậy Phòng TC – HC thông báo đến các phòng ban, các khoa sắp xếp kế hoạch làm việc cho phù hợp, GVCN các lớp phổ biến thông báo này tới sinh viên lớp mình phụ trách và yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

 

TP PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Nguyễn Thị Thương Huyền

Trung cap y duoc Ha Noi