Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 02437970161

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

10h:02, thứ hai ngày 09/05/2016

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc thực hiện các công tác HSSV. Phòng công tác HSSV thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường kế hoạch tham gia hiến máu tình nguyện như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP DƯỢC HÀ NỘI

Số: …. /TB – DHN/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v tham gia hiến máu tình nguyện)

 

Kính gửi:  -  Ông (Bà) Trưởng các phòng, ban, khoa, tổ;

 

      -  Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường

 

     -  Cán sự các lớp, học sinh trong toàn trường

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc thực hiện các công tác HSSV; Phối hợp thực hiện kế hoạch hiến máu tình nguyện của UBND phường Minh Khai; Để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 thành công tốt đẹp và kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, tiến tới chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Phòng Tổ chức - Hành chính; phòng công tác HSSV thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường kế hoạch tham gia hiến máu tình nguyện như sau:

 

- Thời gian: 7h30 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016

  •  

- Địa điểm: Sân vận động TDTT và Hội trường UBND phường Minh Khai.

  •  

Để đạt được kết quả cao, Phòng tổ chức hành chính; Phòng công tác HSSV xin thông báo và yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường tham gia nghiêm chỉnh thông báo này; mỗi lớp tham gia tối thiểu 3 học sinh, lên danh sách và gửi về phòng công tác HSSV trước ngày 12 tháng 05 năm 2106.

 

Nơi nhận:

 

Như kính gửi

Lưu VP

Phòng tổ chức-  hành chính

 Trưởng phòng

 

Trung cap y duoc Ha Noi