Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài hỗ trợ

19000065

Zalo

Thống kê truy cập

Thông báo tuyển sinh

MẪU GIẤY BÁO NHẬP HỌC

11h:03, thứ hai ngày 31/08/2015

Nhà trường gửi giấy báo nhập học tới từng học sinh theo địa chỉ ghi trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Thí sinh nào chưa nhận được giấy báo, đề nghị vẫn đến trường để làm thủ tục nhập học.


Khi đến nhập học, học sinh cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, kinh phí theo giấy báo nhập học (mẫu) sau đây:

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC HỆ CHÍNH QUY 02 NĂM


GIẤY BÁO NHẬP HỌC HỆ CHÍNH QUY 01 NĂM

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC HỆ DƯỢC TÁ

Trung cap y duoc Ha Noi

Video

Hình ảnh hoạt động

284.jpeg 274.jpeg 272.jpeg 263.jpeg 262.jpeg 261.jpeg 260.jpeg

Sơ đồ đường đi

Facebook