Hỗ trợ trực tuyến

Tổng đài 24/7 - 19000065

Hỗ trợ tuyển sinh 1

Hỗ trợ tuyển sinh 2

Hỗ trợ giáo vụ đào tạo

Hỗ trợ hành chính

Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

09h:36, thứ sáu ngày 13/09/2013

HIỆU TRƯỞNG

 

Bác sỹ CKII Vũ Quang Vụ

 

Điện thoại: 0987.993.588

 

HIỆU PHÓ

 

1.Nguyễn Quang Minh

 

Điện thoại:0982.102.515

 

2. Lại Anh Tuấn

 

Điện thoại:0985.403.334

Trung cap y duoc Ha Noi